Huisregels en prijzen

Aan- en afmelden

Aanmelden kan via deze website onder 'contact' of telefonisch m 06 8321 9876.

 

Afmelden kan per mail tot 24 uur voor het tijdstip van de les kostenloos.

Bij geen afmelding wordt de gemiste les doorberekend. Dit geldt voor alle cursisten.

 

De lessen voor volwassenen worden gegeven in de periode van september tot december en van januari tot mei.

Lestijden:

Woensdag van 9.30-12u

Donderdag van 19-21.30u

 

De lessen voor kinderen in de periode van september tot mei  muv de basisschoolvakanties.

Lestijden OM DE WEEK:

Woensdagmiddag 14.30-16.30

donderdagmiddag 14.30-16.30

 

TEXTIELCAFÉ:

In even weken op vrijdagmiddag van 14.30-16.30u

Regels

 

In Kunstschool Alding gaan we respectvol met elkaar om hetgeen betekent dat iedereen de ruimte krijgt om te zijn wie hij/zij is.

 

Verder hanteren we de landelijke regels voor AVG en corona.

 

We gaan samen zorgvuldig om met de beschikbaar gestelde materialen.

 

Een les kan ingehaald worden in dezelfde lesweek op een ander tijdstip.

Dit om de continuïteit van het lesprogram niet te onderbreken.

 

Het lesgeld wordt per bank betaald op rekeningnummer NL98INGB0004691892 t.nv. Kunstschool Alding bij de start van het gekozen lesprogram.

Prijzen

Volwassenen:

* basiscursus van 6 lessen €150

* 10 rittenkaart €220; cursist stelt vooraf de data vast met docent

* kortlopende cursussen van 4 lessen €125 min 4 personen bv portrettekenen, aquarelleren, tekenen

* workshop van 3 uur met min 4 personen €55 pp

 

Kinderen (KLODDERAARS):

lesgeld is voor één jaar en bedraagt €250

Halfjaarlijkse betaling is mogelijk

10 lessen kosten €125

4 lessen €55

Een losse les €15

De lessen zijn in de oneven weken (om de week)

 

Voor iedereen geldt dat alle lessen zijn inclusief alle materialen en versnaperingen.

Volwassenen kopen eigen schildersdoek