Huisregels en prijzen

Aan- en afmelden

Aanmelden kan via deze website onder 'contact' of telefonisch m 06 8321 9876.

 

Afmelden kan per mail tot 24 uur voor het tijdstip van de les kostenloos.

Bij geen afmelding wordt de gemiste les doorberekend. Dit geldt voor alle cursisten.

 

De lessen voor volwassenen worden gegeven in de periode van september tot mei.

De lessen voor kinderen in de periode van september tot juni muv de basisschoolvakanties.

Regels

in Kunstschool Alding gaan we respectvol met elkaar om hetgeen betekent dat iedereen de ruimte krijgt om te zijn wie hij/zij is.

Verder hanteren we de landelijke regels voor AVG en corona.

 

We gaan samen zorgvuldig om met de beschikbaar gestelde materialen.

 

Prijzen

Volwassen:

* basiscursus €150

* 10 rittenkaart €220

* kortlopende cursussen van 4 lessen €125 min 4 personen bv portrettekenen, aquarelleren, tekenen

* workshop van 3 uur met min 4 personen €55 pp

 

Kinderen (KLODDERAARS):

lesgeld is voor één jaar en bedraagt €250

Halfjaarlijkse betaling is mogelijk

10 lessen kosten €125

Een losse les €15

De lessen zijn in de oneven weken (dus om de week)

 

Voor iedereen geldt dat alle lessen zijn inclusief alle materialen en versnaperingen.

Volwassenen kopen eigen schildersdoek