Pubers


In de cursus worden zowel teken,-als schildertechnieken aangeboden.

In overleg met de jongeren wordt een plan opgesteld van minimaal vier lessen.

Ook wordt aandacht besteed aan kunstgeschiedenis en kleurenleer.

Op die manier wordt een eigen stijl ontwikkeld.

Vanuit een PGB is individuele begeleiding mogelijk. Juist jongeren met speciale leerbehoeftes beschikken vaak over een beeldend talent.

Binnen Kunstschool Alding is professionele kennis aanwezig om deze specifieke groep jongeren te coachen vanuit jarenlange ervaring.