Educatie voor primair onderwijs


Open dag Creatieve Broedplaats bij Tuinen van Herinckhave

Op zondag 7 november was het zover!. De taarten en koekjes gebakken, de koffie vers gezet, de workshops stenen vilten, fruit schilderen, glas plakken, kastanjepoffen start klaar....de officiële opening kan beginnen.

Wat een gezellige aftrap van ons natuurbelevingsproject.

Elk seizoen presenteren we aan alle basisscholen in regio Twente een nieuw program voor de basischoolleerlingen passend bij het jaargetijde. Opgave via www.zikke.nl of ineheerink@hotmail.com 

Creatieve broedplaats in gemeente Tubbergen

Donderdagmiddag 7 oktober is het zover! We starten met de pilot van de creatieve broedplaats Tubbergen! 24 leerlingen met begeleiders van de basisschool Heilig Hart uit Fleringen komen naar de Tuinen van Herinckhave om te starten met de 1e van de 3 workshops rond het thema Duurzaamheid in de Herfst. Zij gaan starten met een speurtocht over het landgoed Herinckhave. De week erna gaan ze zelf appels rapen en verwerken tot appelmoes. Na de herfstvakantie volgt de laatste en 3e activiteit; met zelf verzameld fruit uit de Tuinen van Herinckhave een heus stilleven schilderen.......

Buiten zijn, beleven, ontdekken, nieuwe kennis en ervaringen opdoen in de natuur kenmerkt deze pilot.

Esther en ik hopen nog heel veel meer groepen schoolkinderen te kunnen ontvangen.

Maar ook hele gezinnen in de weekenden en volwassenen voor het creatieve program...Blijf ons volgen......

 


Wat een uitgelezen kans om met de toegekende subsidie voor KUNSTSCHOOL ALDING, organisatie ZIKKE en de bibliotheek in de gemeente TUbbergen een creatieve broedplaats op te starten. 

In twee overleggen hebben we gebrainstormd en komen samen uit op het thema DUURZAAMHEID, waarbij de locatie landgoed HERINCKHAVE een uitgelezen plek is. We hadden graag in april willen starten, echter laat het coronabeleid dit nog niet toe. Nu is onze hoop gevestigd op september 2021.

ZIKKE en KUNSTSCHOOL ALDING

 ZIKKE gaat net als vorig jaar weer een mooi en uitdagend onderzoekend educatief program aanbieden aan kinderen in de basisschoolleeftijd.

Het program kent meerdere DOE en DENK activiteiten in en rondom het atelier van de kunstschool en de omgeving van landschap HERINCKHAVE.

In overleg met de leerkracht van de groep kan het program zelfs aangepast worden aan de schoolthema's.

Zo sluit het naadloos aan op wereldoriëntatievakken en cultuuronderwijs.

Voor de concrete programma's verwijs ik naar de website www.zikke.nl en de activiteitenkalender.

 


Onderzoekend en ontdekkend leren


Onderzoekend en ontdekkend leren.

Voor  kinderen in het primair onderwijs heeft kunstschool Alding een breed palet aan mogelijkheden om het creatief denken en het oplossend vermogen van kinderen te ontwikkelen.

 

Naast een eigen ontwikkeld educatief program heeft kunstschool Alding een samenwerking met Museum Natura Docet Wonderryck in Denekamp en met het talentontwikkelingsteam van ZIKKE.

 

Aanbod Kunstschool Alding.

Het veelzijdige educatieve program voor primair onderwijs, speciaal basisonderwijs en basisonderwijs, zorgt voor leren op een ongedwongen wijze in een natuurlijke omgeving.

Een echte ‘ont-moet dag’ buiten de schoolmuren.

Kinderen doen al ontdekkend en onderzoekend nieuwe kennis en nieuwe ervaringen op die het brein voedt en het leervermogen versterkt (Jolles, 2012).

Kinderen leren op een speelse manier door het inzetten van meerdere zintuigen en het verbinden van ‘hoofd-hart-handen’ activiteiten. Op deze manier wordt nieuwe leerstof verinnerlijkt en blijft nieuwe kennis langer in het geheugen. Jelle Jolles noemt dit proces het ‘verbreinen’ (2012).  

In het educatieve program kunnen de onderzoeksonderwerpen aansluiten bij de thema’s uit de wereldoriëntatie, waardoor de interesse van de leerlingen en het leerrendement gevoed wordt.

 

Hoe ziet een ‘ontmoet dag’ eruit?

Met een wandeltocht, puzzeltocht, leerarrangement of een ontdekkingstocht gaan de kinderen zelf buiten in de frisse lucht van de bossen op zoek naar nieuwe ervaringen. Na de lunch verwerken ze de opgedane leerervaringen in een beeldende vorm. Dit kan een schilderij of een gedicht of een kleiwerkstuk of een andere vorm van creativiteit zijn.

 

De ervaring leert dat kinderen op een ‘ont-moet dag’ minder leerstress ervaren en zich beter kunnen concentreren. Zeer regelmatig zijn gedragsproblemen of concentratieproblemen minder aanwezig.

De authentieke en natuurlijke omgeving van kunstschool Alding zorgt dat iedereen zich snel op zijn gemak voelt en ruimte krijgt om te ‘ont-moeten’.

Een ‘ont moet dag’, een dag onderzoekend leren in de buitenlucht, voldoet aan diverse kerndoelen die door de inspectie van onderwijs zijn opgesteld (zie www.slo.nl; kerndoelen 34, 37, 39, 58, 54, 55, 56)

 

De school kan gebruik maken van het budget voor kunsteducatie. Dit is €11,64 per leerling en wordt jaarlijks aan de basisschool toegekend. Daarnaast zijn er diverse subsidies te verkrijgen.

 

Museum Natura Docet Wonderryck

Kunstschool Alding heeft een samenwerking met het museum Natura Docent Wonderryck te Denekamp.

In schoolvakanties biedt kunstschool Alding educatieve workshops aan binnen het museum die aansluiten bij de museumthema’s. In deze workshops leren kinderen zelf onderzoekend en ontdekkend oplossingen te bedenken. Ook hier zit de kracht in het creatief en beeldend verwerken. Meer info vindt u op www.wonderryck.nl.

 

ZIKKE

Sinds september 2017 is kunstschool Alding een samenwerking aangegaan met ZIKKE.

Zikke is een talentontwikkelingsprogramma voor kinderen uit het primair onderwijs. Zij kunnen zowel onder schooltijd als na schooltijd werken aan een eigen talent-portfolio. Dit portfolio stellen ze zelf digitaal samen gedurende de leerjaren van de basisschool. Op die manier ontdekken de kinderen waar hun passie ligt en welke activiteiten ze erg leuk vinden om te doen. Zo kunnen ze mogelijkerwijs op latere leeftijd samen met de ouders/verzorgers gerichter een schoolopleiding of beroepsopleiding kiezen.

Zie voor meer informatie www.zikke.nl

Kunstschool Alding biedt binnen ZIKKE zowel binnenschoolse als buitenschoolseactiviteiten aan.